కామాక్షీ దీపం గురించి తెలుసా? | Kamakshi deepam In Telugu

0
17358

kamatchi-vilakku-kamakshi-vilakku

3. కామాక్షీ దీపం ఏ సందర్భంలో వెలిగిస్తారు 

కామాక్షీ దీపాన్ని చాలామంది ఖరీదైన నగలతో సమానంగా చూసుకుంటారు. తరాల పాటు ఆ దీపాన్ని కాపాడుకోవడం హిందువుల ఇళ్ళలో ఉండే ఆచారం. కామాక్షీదీపం ఇళ్ళలో వ్రతాలూ పూజలూ చేసుకునేటప్పుడూ, అఖండ దీపాన్ని పెట్టదలచుకున్నప్పుడూ గృహప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడూ తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తారు. కామాక్షీ దీపము కేవలం ప్రమిదను మాత్రమేకాకుండా అమ్మవారి రూపునూ కలిగి ఉంటుంది.

ప్రతిష్టలలో, గృహప్రవేశాలలో కామాక్షీ దీపాన్ని దీపారాధనకు  ఉపయోగించడం ఎంతో శ్రేష్టం.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here