కార్తీక మాసంలో ఉదయం లేవగానే ఏం చూడాలి? ఏం చూడకూడదు? | Kartika Masam Rules to Follow

0
328
What to Do and What Not to Do in Kartika Masam?
What to Do and What Not to Do in Kartika Masam?

What are the Rules for Karthika Masam?

1కార్తీక మాసం నియమాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో ఉదయం ఏం చూడాలి? ఏం చూడకూడదు? (What to See & What Not to See in the Morning in the Month of Kartika?)

కార్తీక మాసం అంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ కార్తీక మాసంలో ఏం చేసినా అపారమైన పుణ్య ఫలం లభిస్తుంది. మరి కార్తీక మాసంలో రోజు ఉదయాన్నే ఏం చూడాలో, ఏం చూడకూడదో జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు మరి అవేంటో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back