కార్తిక పూర్ణిమ

0
26556

karthika-masam-shiva-family-hariome

Back

1. కార్తిక పూర్ణిమ

కార్తికపౌర్ణమి ఆసేతు హిమాచలం భక్తిపారవశ్యంతో మునిగితేలుతుంది. ఈ రోజు ఆలయాన్ని దీపకాంతులతో వెలిగిపోతాయి.

కార్తికమాసంలో మిగిలిన రోజులు శివారాధన చేయక పోయినా పౌర్ణమినాడు నదీ స్నానంచేసి, శివాలయంలో దీపారాధన చేస్తే ఉత్తమఫలితాలు కలుగుతాయి. కార్తిక పౌర్ణమినాడు శివాలయంలో ఆకాశదీపాన్ని దర్శిస్తే కైలాస దర్శన ఫలితం లభిస్తుంది.

“పౌర్ణమ్యాం కార్తికేతు స్నానదానంత మాసఫలం ప్రాప్నోత్యసంశయః”

పవిత్రమైన కార్తికమాసం పుణ్యకార్యాలకే నెలవు. శాస్త్రాలు చెప్పినవిధంగా ఈ మాసంలో విధులు నిర్వర్తించడం కష్ట సాధ్యం.

శాస్రవిధులన్నీ నిర్వర్తించలేనివారు కనీసం కార్తికపౌర్ణమి నాడైనా స్నాన, దాన, జపాదులు చేస్తూ మాసమంతా సత్కార్యాలు ఆచరించిన ఫలం లభిస్తుంది.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here