కార్తిక పౌర్ణమి రోజే చంద్ర గ్రహణం! మరి ఏమి చేయాలి? ఎలా చేయాలి?

పాక్షిక చంద్రగ్రహణము ది.08.11.2022 మంగళవారం ఇక పై రోజు శుభ సమయం కోసం మన AstroTags అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వీటితో పాటు మీ జన్మ వివరాలు బట్టి రోజు మీరు ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకోండి. మరిన్ని వివరలకు https://onelink.to/ppsjem ది.8.11.2022 కార్తీక పూర్ణిమా మంగళవారం సాయంత్రం గ్రస్తోదయ చంద్ర గ్రహణం సంభవించును. భరణి నక్షత్రమందు సంభవించుచున్నందున భరణి నక్షత్రం వారు మరియు మేషరాశి వారు ఈ గ్రహణము ను … Continue reading కార్తిక పౌర్ణమి రోజే చంద్ర గ్రహణం! మరి ఏమి చేయాలి? ఎలా చేయాలి?