కార్తీక పురాణము – చతుర్థాధ్యాయము | Karthika Puranam Chapter 4

ఇక పై రోజు శుభ సమయం కోసం మన AstroTags అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వీటితో పాటు మీ జన్మ వివరాలు బట్టి రోజు మీరు ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకోండి. మరిన్ని వివరలకు https://onelink.to/ppsjem   Karthika Puranam – 4th Adhyayam కార్తీక పురాణము – చతుర్థాధ్యాయము అథ చతుర్థధ్యాయ ప్రారంభః జనకుడిట్లడిగెను. వశిష్టమునీంద్రా! నీఉఒక్క వాక్సుధా రసమును పానము చేయుచున్న నాకు తృప్తి తీరలేదు. కాన తిరిగి … Continue reading కార్తీక పురాణము – చతుర్థాధ్యాయము | Karthika Puranam Chapter 4