కార్తీక పురాణం – ఇరవై రెండవ అధ్యాయము | Karthika Puranam 22nd Day Chapter in Telugu

ఇక పై రోజు శుభ సమయం కోసం మన AstroTags అప్లికేషన్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వీటితో పాటు మీ జన్మ వివరాలు బట్టి రోజు మీరు ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదో తెలుసుకోండి. మరిన్ని వివరలకు https://onelink.to/ppsjem Karthika Puranam Twenty Second Chapter కార్తీక పురాణము – ఇరవై రెండవ అధ్యాయము అత్రిమహాముని ఇట్లు పల్కేను. ఇట్లు సుశీలుని మాట విని పురంజయుడు విష్ణ్వాలయమునకు బోయి పుష్పముల చేతను, ఫలముల చేతను, … Continue reading కార్తీక పురాణం – ఇరవై రెండవ అధ్యాయము | Karthika Puranam 22nd Day Chapter in Telugu