కరుమారీ దేవి ఎవరు? ఎక్కడ కొలువై ఉంది? | Karumari Devi in Telugu

0
6031

కరుమారీ దేవి | Karumari Devi in Telugu

కరుమారీ దేవి | Karumari Devi in Telugu

Back

1. కరుమారీ దేవి ఎవరు? ఎక్కడ కొలువై ఉంది?

కరుమారీ దేవి శక్తి అవతారాలలో ఒక దేవత. ఆమె ఉమాదేవి అంశ. తమిళనాడు లోని తిరువేర్కడులో కరుమారీ దేవి కొలువై ఉంటుంది. కరుమారీ దేవి సకలరోగాలను బాపే చల్లనితల్లి. ఆమె సకల విద్యాదాయిని. నమ్మివచ్చిన భక్తులకు ఆమె రక్షగా ఉండి కష్టాలను తీర్చి కాపాడుతుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here