ఇంట్లో ఏ జంతువుల విగ్రహాలను పెట్టుకోవాలి? వాటి ఫలితాలు ఏమిటి?! What Happen If Keeping These Animal Idols in the House?

0
2206
What Happen If Keeping These Animal Idols in the House
Animals Idols & Results

What Happen If Keep These Animal Idols in House?

1ఇంట్లో ఏ జంతువుల విగ్రహాలను పెట్టుకుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?!

ప్రజలు తమ ఇంట్లో అందమైన బొమ్మలు లేక విగ్రహాలను అలంకరణ కోసం పెట్టుకుంటారు. కొంత మంది మాత్రం జంతువుల బొమ్మలు పెట్టుకుంటారు. మన వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి జంతువు ఏదో ఒక గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందుకే మన ఇంట్లో ఉండే జంతువుల విగ్రహాలు లేక బొమ్మలు మనపై కూడ ప్రభావం చూపుతాయి. ఇంట్లో జంతువుల విగ్రహాలు ఉండటం వలన ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది అని నమ్మకం. వాస్తు ప్రకారం, ఇంట్లో ఉండే ఏ జంతువుల బొమ్మలు శుభప్రదమో తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back