18 నెలల తర్వత మరో రాశిలోకి కేతువు! ఈ రాశుల వారికి అద్బుతమైన జీవితం | Ketu Gochar 2023

0
2029
Ketu Gochar 2023
Ketu Gochar 2023 After 18 Months

Ketu Transit After One and Half Year & Benefits

1యేడాదిన్న తర్వాత మరో రాశిలోకి కేతువు

జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహువు-కేతు వాటి పేర్లు వినగానే ప్రజలు భయపడతారు. ఈ సంవత్సరం జరగబోయే కేతువు గ్రహ సంచారం వల్ల మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ 2023 అక్టోబర్ 30న రాహువు మరియు కేతువు కలిసి రాశిచక్రాన్ని మారుస్తారు. ఈ సంచారం 18 మే 2025 వరకు ఉంటుంది. రాహువు-కేతు గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది. రాహువు కేతువు సంచారం నుండి చాలా శుభ ఫలితాలను పొందే 3 రాశిచక్రాలు ఉన్నాయి. ఆ రాశులు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back