30 ఏళ్ళ తర్వాత కృష్ణాష్టమి రోజు అరుదైన యోగం! ఇలా చేస్తే మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం!? | Auspicious Yogas Forming On Janmashtami 2023

Krishna Janmashtami 2023 Soon Amidst Rare Yogas కృష్ణాష్టమి 2023 రోజు అరుదైన యోగం ఈ సంవత్సరం కృష్ణాష్టమి రోజున అరుదైన యోగం.. మీరు ఇలా చేస్తే కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం. శ్రీ క్రిష్ణ పరమాత్మ జన్మదిన సందర్భంగా కృష్ణాష్టమి పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున నక్షత్రాలు మరియు గ్రహాల అరుదైన కలయిక వల్ల 30 సంవత్సరాల తరువాత రవి యోగం మరియు సర్వార్థ సిద్ధి యోగం ఒకేసారి ఏర్పడుతున్నాయని … Continue reading 30 ఏళ్ళ తర్వాత కృష్ణాష్టమి రోజు అరుదైన యోగం! ఇలా చేస్తే మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం!? | Auspicious Yogas Forming On Janmashtami 2023