కుబేరుని గర్వభంగం | Kubera Garvabhangam in Telugu.

0
4471
g9
కుబేరుని గర్వభంగం | Kubera Garvabhangam in Telugu.
Back

1. కుబేరుని గర్వ భంగం

కుబేరుడు ధనాధిపతి అతను తన సంపదను చూసుకుని గర్వపడ్డాడు. లోకాలన్నిటికీ తన ఐశ్వర్యాన్ని దర్పంగా చూపించాలని ప్రయత్నించి విఫలుడయ్యాడు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here