కుబేరుని గర్వభంగం | Kubera Garvabhangam in Telugu.

0
4512
g9
కుబేరుని గర్వభంగం | Kubera Garvabhangam in Telugu.

2. కుబేరుడు తన ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలనుకున్నాడు?

కుబేరుడు తన ఐశ్వర్యాన్ని దర్పంగా ప్రదర్శించడానికి ఆర్భాటంగా ఒక పెద్ద విందును ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ విందుకు ముక్కోటి దేవతలనూ, ఋషులనూ అందరినీ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా రమ్మని ఆహ్వానించాడు.

కుబేరుని విందుకు అందరూ తరలి వెళ్లారు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here