కూర్మావతార కథ | Kurma Avatar Story in Telugu

0
15785
kurma avathara
kurma Avatar Story in Telugu

What is the Kurma Avatar Story?

2శ్రీ మహావిష్ణుని ఆదేశం

చాక్షుష మన్వంతరంలో వైరాజుకు సంభూతి అనే భార్య ఉండేది. శ్రీ మన్నారాయణుడు వారికి  పుత్రునిగా జన్మించి అజితుడనే పేర ఉన్నాడు.

దేవతలు అజితునికి నమస్కరించి , నారాయణ స్తోత్రం చేయగా, ఆ పరమాత్ముడు సంతసించి వారికి తన నిజస్వరూపంలో సాక్షాత్కారమయ్యాడు.

దేవతలు నారాయణునికి తమ బాధలను విన్నవించగా స్వామి క్షీర సాగర మథనం చేయమని ఆజ్ఞాపించాడు.

సాగర మథనం

మంథర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసుకుని, వాసుకిని తాడుగా చేసుకుని దేవదానవులు క్షీరసాగర మథనానికి పూనుకున్నారు.

కానీ ఆ పర్వతం సాగరం లో మునిగిపోసాగింది. ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక దేవతలు హరికి మొరపెట్టుకున్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here