సాయంత్రం ప్రధాన ద్వారం వద్ద పెట్టే దీపం ఏ వైపుగా పెట్టాలి? | Lighting Diya Benefits

0
2055
Lighting Diya Benefits
Significance &  Benefits of Lighting Diya At Main Entrance

Significance of Lighting the Lamp in the Evening

1సాయంత్రం దీపం వెలిగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత

కొంత మంది హిందువుల ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడం మనం చూస్తూవుంటాం. ఇలా సాయంకాలంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడం చాలా శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరం అని నమ్మకం. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఐశ్వర్యం వస్తుంది.

మన హిందు సనాతన ధర్మం మనకు అనేక నియమానలను సూచించింది. అందులో ఒకటే సూర్యోదయం లేదా సూర్యాస్తమయం సమయంలో దీపారాధన. మన పూర్వికులు చెప్పిన విధంగా చేయడం వల్ల మన జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు, సంతోషాలు కలుగుతాయి. సాయంత్రం దీపం వెలిగించడం వల్ల కలిగే లాభాలు కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back