భూదాన మహిమ (ఈరోజు కథ) | land donation Story in Telugu

0
6670
Soil Row Crops
donation of land

donation of land

ఎవరికైనా  నిలువ నీడ కల్పించడం ఎంతో గొప్ప విషయం. భూదానం ఎంత గొప్పదో తెలిపే కథ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ కథ భరద్వాజ సంహిత లోనిది. దేవ గురువైన బృహస్పతి దేవేంద్రునికి చెప్పిన కథ ఇది.

Back

1. తామ్రతుండమనే చిలుక

మాళవదేశం లో ఒక దట్టమైన కారడవి ఉండేది. ఆ అడవిలో ఒక బూరుగు చెట్టు పై తామ్ర తుండమనే చిలుక నివసిస్తూ ఉండేది.

అది తన పిల్లలకు నివ్వరి పైరుని ఆహారంగా పెట్టేది. ఆ పసికూనలకు ఇంకా అప్పటికి తినడం కూడా సరిగా రాదు అందుకని తన ముక్కుతో ఆ పండ్లను కొరికి వాటి నోటికి ఆహారాన్ని అందించేది అప్పుడు దాని నోటినుంచీ కొన్ని గింజలు నేలమీద పడేవి. కొంతకాలానికి ఆ పడిన గింజలు మొలకెత్తి పైరుగా పెరిగింది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here