హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రసిద్ద శివాలయం కీసర గుట్ట చరిత్ర తెలుసుకోండి | History of the Famous Shiva Temple Keesaragutta Hyderabad

0
9613

Temple_at_Keesaraguda,_AP_W_IMG_9127
History of the Famous Shiva Temple Keesaragutta Hyderabad

History of the Famous Shiva Temple Keesaragutta Hyderabad

2. చారిత్రిక ప్రాముఖ్యత:

చారిత్రక పరిశోధకుల అభిప్రాయము ప్రకారం క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దం ఉత్తరార్ధం నుండి 7వ శతాబ్దం పూర్వార్థం వరకు ఆంధ్రదేశాన్ని ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించిన విష్ణుకుండిన రాజవంశమునకు కీసరగుట్టతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీరి రాజముద్రిక లంఘించు సింహం (కేసరి).

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here