హస్తరేఖా శాస్త్రము లో మీ చేతి రేఖలు

0
10542

33
మీ చేతిలో ఉండే రేఖలు

1. జీవితరేఖ
2. కుజరేఖ
3. ఆత్మ రేఖ
4. బుద్ధిరేఖ
5. అదృష్టరేఖ
6. బుధరేఖ
7. సూర్యరేఖ
8. శు క్రరేఖ


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here