ఈ రాశుల వారిపై శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేకమైన కటాక్షం! Lord Sri Krishna Special Blessings on These Zodiac Signs

0
66442
These Zodiac Signs are Very Dear to Lord Krishna
These Zodiac Signs are Very Dear to Lord Krishna

These Zodiac Signs are Very Dear to Lord Krishna

1శ్రీకృష్ణుడికి ఈ రాశుల వారంటే అత్యంత ప్రీతి

ప్రతి సంవత్సరం కృష్ణాష్టమి పండుగ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున అందరూ శ్రీకృష్ణుడిని కొలుస్తారు, ఆయనికి పూజలు చేస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు కొన్ని రాశులు చాలా ప్రీతికరమైనవని. ఈ రాశుల యొక్క జాతకానికి శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ రాశులు ఏంటో తరువాతి పేజీలో చూద్దాం.

Back