వివాహం ఆలస్యమవుతోందా..? సంతానం కలగడం లేదా..? ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారా..? | Lord Subrahmanya Ritual for Marriage, Money and Kids in Telugu

5
68360

Lord Subrahmanya Ritual for Marriage, Money and Kids in Telugu

Lord Subrahmanya Ritual for Marriage, Money and Kids in Telugu

వివాహం ఆలస్యమవుతోందా..? సంతానం కలగడం లేదా..? ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారా? మీ సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి షష్టి పూజ. ప్రతి మాసం లోనూ వచ్చే శుద్ధ షష్టి నాడు మాస షష్టి వ్రతం చేయడం అత్యంత శుభకరం.

2. దక్షిణ

షష్టి రోజున బ్రహ్మచారికి భోజనం పెట్టి, తాంబూలం, దక్షిణ సమర్పించాలి.  కుజ దోషాలు ఉన్నవారు ఎర్ర కందులను దానం చేయాలి.

Promoted Content

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here