సూర్య భగవానునికి ప్రీతికరమైన పనులు !? Lord Sun’s Favorite Activities

0
316
Lord Sun's Favorite Activities
What are the Rituals to Get the Grace of Lord Surya Bhagwan?!

Lord Sun’s Favorite Activities

1సూర్య భగవానునికి ఇష్టమైన పనులు

సూర్య భగవానుని అనుగ్రహం కోసం ఈ పనులు చేయండి.

సూర్యభగవానుడు తరచుగా గుర్రాలచే కట్టబడిన రథాన్ని స్వారీ చేస్తూ కనిపిస్తాడు. కనిపించే కాంతి ఏడు రంగులను మరియు వారంలోని ఏడు రోజులను సూచిస్తుంది. మధ్యయుగ కాలంలో, సూర్యుడు పగటిపూట బ్రహ్మతోనూ, మధ్యాహ్న సమయంలో శివునితోనూ మరియు సాయంత్రం విష్ణువుతోనూ పూజించబడేవారు. సూర్యు భగవానుడు ఇతర పేర్లు ఆదిత్య , అర్క , భాను , సావిత్ర , పూషన్ , రవి , మార్తాండ , మిత్ర , భాస్కర , ప్రభాకర , కతిరవన్ మరియు వివస్వాన్ అనే నామాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే సూర్యు భగవానుడి ఆనుగ్రహాం పొందాలంటే ఆదివారం నాడి కొన్ని పనులు చేయాలి అవేంటో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. మరిన్ని వివరాల కోసం పక్క పేజ్ కి వెళ్ళండి.

Back