కరోనాకు ఆప్తులను, స్నేహితులను కోల్పోయారా?

మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఈరోజు ఎన్నో మరణాలు సంభవించాయి.. ఎన్నో మరణాలను చూసాం.. అయితే కరోనా వైరస్ వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఎక్కువ మరణం.. అయితే శ్రీకృష్ణుడి అంత్యక్రియల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకూ ఈరోజు ఎన్నో మరణాలు సంభవించాయి.. ఎన్నో మరణాలను చూసాం.. అయితే కరోనా వైరస్ వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఎక్కువ మరణం గురించి చర్చిస్తున్నాం.. అవును రోజూ ప్రపంచంలో రోజూ ఎన్నో మరణాలు సంభవిస్తుంటాయి. కోవిడ్ … Continue reading కరోనాకు ఆప్తులను, స్నేహితులను కోల్పోయారా?