శ్లోకాలతో శనిదోష నివారణ చేసే ఉపాయం

0
1343

శ్రీ శని స్తోత్రం – Sri Sani stotram (Dasaratha Kritam)

శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sani ashtottara satanama stotram