Mantra for victory

0
4149
11013071_447310548767343_8429319931167927438_n
Mantra for victory

Mantra for victory

jaya tyati balO raamO lakshmaNaScha mahaa bala:
raajaa jayati sugreevO raaghavaeNaabhipaalita:

daasOhaM kOsalaeMdrasya raama syaaklishThakarmaNa:
hanumaan^ SatR sainyaanaaM nihaMtaa maarutaatmaja:

na raavaNa sahasraM mae yuddae prati balaM bhavaet^,
Silaabhistu praharata: paadapaiScha sahasraSaa:

ardhayitvaa pureeM laMkaa mabhivaadya chamaidhileeM,
samRddaardhO gamishyaami mishataaM sarva rakshsasaaM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here