ఒకే గోత్రం ఉన్నవారు వివాహం ఎందుకు చేసుకోరు? | Why are marriages of same gotra prohibited

0
21585
marriage-customs-in-hinduism
ఒకే గోత్రం ఉన్నవారు వివాహం ఎందుకు చేసుకోరు? | Why are marriages of same gotra prohibited
Back

1. మన ఆచారం

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించేవారు సగోత్రీకుల (ఒకే గోత్రం కల వారి) మధ్య వివాహాలను అనుమతించరు. ఈ ఆచారం దాదాపుగా అన్ని కులాల లోనూ పాటించబడుతోంది. ఈ ఆచారం ఏర్పడటానికి గల కారణం తెలుసుకుందాం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here