ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందామా ? | Types of Japamala in Telugu

0
5657
japamala(1)
ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందామా ? | Types of Japamala in Telugu

* స్వచ్చమైన స్పటిక మాలతో జపం చెస్తే రాజ్యాధికారం, లభించును. సర్వ భోగములు సిద్ధించును. గుణవంతులైన సంతానం లభించును.
* ముత్యాల మాలతో జపం చేస్తే సర్వ శాస్రములు, సర్వ విద్యలు నాలుక పై తాండవ మాడును.
* పగడ మాలతో జపం చేసిన లోకం లొని సమస్త మానవులు, జంతువులు, పశువులు, క్రూర జంతువులు ను వశీకరణం చేసుకొవచ్చు .
* ఇంద్ర నీల మణుల మాలతో గాని , మరకత మణుల మాలతో కాని జపం చేయడం వలన శత్రు భయంకరులు అవుతారు.
* బంగారు మాలతో జపం చేయడం వలన అష్టైశ్వర్యములు పొందుదురు.
* మాణిక్య మాలతో జపం చేసిన వారు తాను కొరిన కన్యను పొందుదురు.
* పాదరస గులికలతో కూర్చబడిన మాలతో జపం చేసిన సమస్త ప్రయోజనములు పొందగలుగు శక్తి వంతులగురు .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204609467064250&set=a.10204205759651817.1073741827.1461847958&type=3&theater

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here