పుట్టు మచ్చలు ఫలితాలు | Significance Of Moles (Puttu macha) in Telugu.

7
81704
పుట్టు మచ్చలు ఫలితాలు
Significance Of Moles (Puttu macha) in Telugu.
Back

1. ముఖం పై పుట్టుమచ్చల ఫలితాలు

 • ఎడమకన్ను – స్వార్జిత ధనార్జన
 • కుడికన్ను – అనుకూల దాంపత్యము
 • ముక్కుమీద – కోపము, వ్యాపార దక్షత
 • గడ్డము – విశేష ధన యోగము
 • నుదిటి మీద – మేధావి, ధన వంతులు
 • దవడల యందు ( స్త్రీ లకు ) = దుఖ: వంతులు
 • ముక్కు ప్రక్కల యందు = దేశ సంచారి
 • గడ్డమందు = ధనము ,కీర్తి
 • పెదవులందు =చమత్కారులు
 • ముక్కు మీద = కార్య సిద్ది
 • చెక్కిలి యందు =సకల భోగాలు
 • ఎడమ కనుబొమ్మ = దూర దృష్టం
 • కుడి కనుబొమ్మ =ధన వంతులతో వివాహం
 • ఎడమ కణత = అపజయాలు, దుర దృష్టం
 • కుడి కణత = ధన లాభం, కీర్తి , ప్రతిష్టలు
Promoted Content
Back

7 COMMENTS

  • sthreelu nadhi pravahaniki ki eetavalugane cheyali and purshulu nadhi pravahaniki eduruga cheyali jyothi garu nenu zee telugu omkaram guruji chepte telusukunna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here