ఈ నెల నుంచి మృత్యు పంచక యోగం, ఈ సమయంలో ఈ పనులు చేయరాదు | Mrityu Panchak Yog

0
1893
Mrityu Panchak Yog
Mrityu Panchak Yog Effect

Mrityu Panchak Yog

1మృత్యు పంచక యోగం

వేదాల ప్రకారం మృత్యు పంచక యోగం అశుభకరమైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. మే 13 నుంచి మే 17 వరకు 5 రోజుల పాటు ఎలాంటి శుభ కార్యాలు చేయడం శ్రేయస్కరం కాదు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back