చక్కని సంతానం కోసం, నాగ పంచమి – గరుడ పంచమి నాడు పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Naga Panchami in Telugu

0
19784

 

Next

2. చక్కని సంతానాన్ని ఇచ్చే గరుడ పంచమి

కశ్యప ప్రజాపతికి వినత .. కద్రువ అనే ఇద్దరు భార్యలు ఉండేవారు. వినతకి గరుత్మంతుడు జన్మించగా, కద్రువ కడుపున సర్పజాతి జన్మించింది.
 
అందువలన సర్పజాతి జన్మించిన శ్రావణ శుద్ధ పంచమి … ‘నాగ పంచమి’గా పిలవబడుతోంది. ఇక ఇదే రోజున వినతకి గరుత్మంతుడు జన్మించాడు కనుక, శ్రావణ శుద్ధ పంచమిని ‘గరుడ పంచమి‘ అని కూడా పిలుస్తుంటారు.
 
శ్రావణ శుద్ధ పంచమి రోజున సర్పజాతి ఆవిర్భవించింది కనుక సర్పభయం లేకుండా వుండటం కోసం ఈ రోజున అంతా నాగపూజ చేస్తుంటారు.
 
అలాగే ‘ గరుడ పంచమిగా చెప్పుకునే ఈ రోజున, గరుత్మంతుడు వంటి మాతృభక్తి కలిగిన సంతానం కలగాలని గరుడ పంచమి వ్రతం చేస్తుంటారు. అయితే సోదరులు వున్న స్త్రీలు మాత్రమే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలనే నియమం వుంది.
 
సౌభాగ్యంతో పాటు చక్కని సంతానాన్ని ఇచ్చే ఈ వ్రతంలో గౌరీదేవి పూజలు అందుకుంటుంది. విశేషమైనదిగా చెప్పబడుతోన్న ఈ వ్రతాన్ని పది సంవత్సరాల పాటు ఆచరించి, ఆ తరువాత ఉద్యాపన చెప్పుకోవలసి వుంటుంది.
 
సాధారణంగా ఏ తల్లి అయినా తన కొడుకు తాను గర్వించేలా … లోకం మెచ్చేలా వుండాలని అనుకుంటుంది.
 
అలా తన తల్లికి దాస్యం నుంచి విముక్తి కలిగించడం కోసం గరుత్మంతుడు దేవలోకం నుంచి అమృత కలశం తీసుకువచ్చాడు. అందుకోసం దేవేంద్రుడితోనే పోరాడాడు.
 
సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువు అభినందనలను అందుకుని ఆయన వాహనంగా ఉండిపోయాడు. అలాంటి ఈ రోజున గరుడ పంచమి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన, ఆరోగ్యవంతులైన … ధైర్యవంతులైన సంతానం కలుగుతుందని చెప్పబడుతోంది.

 

నాగ పంచమి రోజున పూజ చేసిన వారికి విష భాధలు ఉండవు ? చెవి, చర్మ సంబంధ వ్యాధులు పోవడానికి ఏమి చెయ్యాలి ? Naga Panchami in Telugu

గరుడ పంచమి | Garuda Panchami in Telugu?

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here