ఈ రోజు – నృసింహ జయంతి – ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తెలుసుకోవలసిన సమాచారం | Narasimha Jayanti In Telugu

1
8416
narasimha-jayanti
Narasimha Jayanti In Telugu

Narasimha Jayanti In Telugu

“వైశాఖశుక్లపక్షేతు చరుర్దశ్యాం సమాచరేత్,

మజ్జన్మసంభవం పుణ్యం వ్రతం పాపప్రణాశనమ్”

వైశాఖ శుక్ల చతుర్దశి నాడు తనన నృసింహావతామును పూజిస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయని నారసింహుడే స్వయంగా ప్రహ్లాదునితో పేర్కొన్నట్లుగా నృసింహ పురాణంలో కలదు.

3. హిరణ్య కశిపుని వైరం- ప్రహ్లాదుని భక్తి

శ్రీహరిపై అన్నను చంపాడన్న పగ పెంచుకున్న హిరణ్య కశిపుడు తపస్సుచేసి తనకు గాలి, నీరు, అగ్ని, భూమి, ఆకాశమునందుగాని, దిక్కులలోగాని, రాత్రిగాని , పగలుగాని, చీకటిగాని, వెలుతురుగాని, నీటిజంతువులు, క్రూరమైన అడవిజంతువులవల్లగాని, సర్పాలవల్లగాని, దేవతలవల్లగాని, మనుషులవల్లగాని, అస్త్రశస్త్రాలవల్లగాని, ఇంటగాని, బయటగాని, చావులేకుండా వరాల నుపొందాడు. ఆయన నలుగురు కుమారులలో పెద్దవాడైన ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉండగానే శ్రీ మహావిష్ణువుకు భక్తుడైనాడు. కొడుకు తన శత్రువైన శ్రీహరిణామస్మరణను చేస్తుంటే భరించలేని హిరణ్యకశిపుడు అతనిచేత హరినామస్మరణను మాన్పించాలని అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించి ఓడిపోతాడు. చివరికి కొడుకుని చంపేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here