నవ పంచమ రాజ యోగం | Nava Panchama Raja Yoga | ఈ రాశి వారు కొత్త బంగారం కొనుగోలు చేసుకునే వరంని ఇలా పొందండి.

0
1576
Nava Panchama Raja Yoga
Nava Panchama Raja Yoga

Nava Panchama Raja Yoga

నవ పంచమ రాజ యోగం

ఈ రాశి వారు ఈ సంవత్సరం భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేసే యోగం రాబోతుంది. వీలైనంత త్వరగా ఈ వరం పొందండి. మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి.

1నవ పంచమ రాజయోగం అనగానేమి? (What is Nava Panchama Raja Yoga?)

ఈ రాశిలో కుజుడు శని నుంచి ఐదవ ఇంట్లో కూర్చున్నాడు. శని కొన్ని రాశిలలో కుజుడు నుండి తొమ్మిదవ ఇంట్లో కూర్చున్నాడు. ఇటువంటి పరిస్థితిలని రాజయోగం అంటారు. నవ పంచమ రాజ యోగం ఉన్న రాశి వారికి కుబేరుని ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడు ఉంటాయి.

Back