నవ పంచమ రాజ యోగం | Nava Panchama Raja Yoga | ఈ రాశి వారు కొత్త బంగారం కొనుగోలు చేసుకునే వరంని ఇలా పొందండి.

0
1561
Nava Panchama Raja Yoga
Nava Panchama Raja Yoga

Nava Panchama Raja Yoga

నవ పంచమ రాజ యోగం

ఈ రాశి వారు ఈ సంవత్సరం భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేసే యోగం రాబోతుంది. వీలైనంత త్వరగా ఈ వరం పొందండి. మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి.

2మేష రాశి (Aries):

12వ ఇంట్లో మేషం అస్తమించడం వల్ల మేషరాశి వారికి ఈ సమస్యలు వస్తాయి.

1. ఆర్థిక, మానసిక, శారీరక సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు.
2. అదృష్టం లేకపోవడం వల్ల ఏ పని చేసిన ఆగిపోతాయి.
3. కుటుంబంలో అసమ్మతి సేగలు పెరుగుతాయి.
4. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
5. శ్రీ మహా విష్ణువును స్మరించుకోవడం వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.