ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

0
3437
Prahlada / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము
ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము | Prahlada Significance in Telugu

Prahlada Significance in Telugu / ప్రహ్లాదుని సౌశీల్యము

శీలము సత్ప్రవర్తనల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపే పురాణగాథ తెలుసుకుందాం. ఈ కథ మహాభారతం లో ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులపట్ల ఈర్ష్యాసూయాలతో ఉన్న సుయోధనునికి వివరించాడు.

Back

1. ప్రహ్లాదుని ఇంద్రపదవి

హరిభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు తన సౌశీల్యతతో, శౌర్యపరాక్రమాలతో ఇంద్రపదవిని పొందాడు. అప్పటివరకూ ఇంద్రునిగా ఉన్న శచీపతి తన పదవి పోయినందుకు ఎంతగానో విచారించాడు. తనపదవిని తనకు ఇప్పించమని దేవగురు బృహస్పతిని వేడుకున్నాడు. బృహస్పతి  పరశురాముని శరణువేడమని సలహా ఇచ్చాడు. అప్పుడు వజ్రి పరశురాముని వద్దకు వెళ్ళాడు.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here