దుష్టపీడలను నివారించే నృసింహాష్టకం – Nrusimha Ashtakam

0
20962

lord-narsimha-with-lakshmi-and-prahlad

నృసింహాష్టకం – Nrusimha Ashtakam

నృసింహాష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి-
శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత|
పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం
దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || 1 ||

పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం
పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో|
భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం
పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || 2 ||

తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్
పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః |
పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే
పంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ || 3 ||

మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాం
యోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానామ్ |
రాజదరవింద-రుచిరం పదయుగం తే
దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ నరసింహ || 4 ||

వారిజవిలోచన మదంతిమ-దశాయాం
క్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయామ్ |
ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం
నాథమధిరుహ్య నరసింహ నరసింహ || 5 ||

హాటక-కిరీట-వరహార-వనమాలా
ధారరశనా-మకరకుండల-మణీంద్రైః |
భూషితమశేష-నిలయం తవ వపుర్మే
చేతసి చకాస్తు నరసింహ నరసింహ || 6 ||

ఇందు రవి పావక విలోచన రమాయాః
మందిర మహాభుజ-లసద్వర-రథాంగ|
సుందర చిరాయ రమతాం త్వయి మనో మే
నందిత సురేశ నరసింహ నరసింహ || 7 ||

మాధవ ముకుంద మధుసూదన మురారే
వామన నృసింహ శరణం భవ నతానామ్ |
కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ నయేయం
కాలమమరేశ నరసింహ నరసింహ || 8 ||

అష్టకమిదం సకల-పాతక-భయఘ్నం
కామదం అశేష-దురితామయ-రిపుఘ్నమ్ |
యః పఠతి సంతతమశేష-నిలయం తే
గచ్ఛతి పదం స నరసింహ నరసింహ || 9 ||

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here