రూ.2000 నోట్లను ఉపసంహరించుకుంటూ తీసుకున్న నిర్ణయంపై సంఖ్యాశాస్త్రం ఏం చెబుతుంది? | Numerology Vs Withdrawal of Rs 2000 Note

0
519
According to Numerology, How Will the Withdrawal of Rs.2000 Notes be?
According to Numerology, How Will the Withdrawal of Rs.2000 Notes be?

Numerology Vs Withdrawal of Rs 2000 Note

1రూ.2000 నోటు ఉపసంహరణ గురుంచి సంఖ్యాశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం భారత్ రూ.2000 నోటు ఉపసంహరణ గురుంచే మాట్లడుకుంటుంది. సంఖ్యాశాస్త్రంతో సంఖ్యలు మన జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో చేబుతుంది. మరి భారత్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రూ.2000 నోట్లను ఉపసంహరించుకుంటూ తీసుకున్న నిర్ణయంపై సంఖ్యాశాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back