పంచగవ్యం అంటే ఏమిటి ? | Panchagavyam Meaning in Telugu

0
7356
ISKCON_Chennai_CowNCalf
పంచగవ్యం అంటే ఏమిటి ? | Panchagavyam Meaning in Telugu

గోసంబంధమైన ఐదు పదార్థాలు ను కలిపి పంచగవ్యం అంటారు

ఆవుపేడ

పంచితము = గోమూత్రం

పాలు

పెరుగు

నేయి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here