పంచాంగం

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం,దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు,శీతాకాలం,పుష్య మాసo, కృష్ణపక్షం

తిథి తదియ రా.11:59
వారం బుధవారం
నక్షత్రం మఖ రా.8:47
యోగం సౌభాగ్య రా.10:00
కరణం వనిజ మ.1:40 విష్టి రా.11:59
సూర్యోదయం ఉ.6.49
సూర్యాస్తమయం సా.6.06
అశుభ సమయం
రాహుకాలం మ.12.27 నుండి మ.1.51 వరకు
యమగండం ఉ.8.16 నుండి ఉ.9.40 వరకు
వర్జ్యం ఉ.10.09 నుండి ఉ.11.34 వరకు రా.7.00 నుండి ఉ.5.25వరకు
దుర్ముహూర్తం సా.4.25 నుండి ఉ.5.13 వరకు
గుళిక ఉ.11.04 నుండి మ.12.27 వరకు
శుభ సమయం
అమృతకాలం సా.6.39 నుండి రా.8.04 వరకు

Loading…