పార్వతీ దేవి కన్యాశుల్కం |  Parvathi Devi Kanyasulkam in Telugu

0
13722
parvathi-devi-dowry
పార్వతీ దేవి కన్యాశుల్కం |  Parvathi Devi Kanyasulkam in Telugu

Parvathi Devi Kanyasulkam in Telugu

Back

1. పార్వతీదేవి కన్యాశుల్కం

 Parvathi Devi Kanyasulkam in Telugu పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఒకనాడు ఏకాంతం లో కూర్చుని ఉండగా నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికి రావడం మహాదేవుడు గమనించాడు.

శ్రీ పార్వతీదేవి ఆ వస్తున్నది మా అన్నలు అని చెప్పింది. మహాదేవుడు బావగార్లకు సకల మర్యాదలూ చేశాడు. అప్పుడు వారు వచ్చిన విషయం బయటపెట్టేరు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here