పతంజలి యోగసూత్రాలు | Patanjali Yoga Sutras in Telugu

0
5043
Patanjali_Statue
Patanjali Yoga Sutras

Patanjali Yoga Sutras

Back

1. పతంజలి యోగసూత్రాలు

పతంజలి యోగసూత్రాలు 4అధ్యాయాల సంకలనము.

సమాధి పద,
సాధన పద,
విభూతి పద,
కైవల్య పద అనే 4 అధ్యాయాలు.

ఇవి మానసిక శుద్ధికి కావలసిన యోగాలు. శరీర ధారుఢ్యానికి, ఆరోగ్య సంరక్షణకి, రోగనిరోధకానికి సహాయపడే శారీరక ఆసనాలను అష్టాంగయోగము వివరిస్తుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here