పతంజలి యోగసూత్రాలు | Patanjali Yoga Sutras in Telugu

0
4878
Patanjali_Statue
Patanjali Yoga Sutras

Patanjali Yoga Sutras

2. సమాధిపద

సమాధిపద ఏకాగ్రతతో చిత్తవృత్తులను నిరోధించి పరమానంద స్థితిని సాధించడము దీనిలో వివరించబడింది.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here