తిరుమలలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు | Places to Visit in Tirumala in Telugu.

0
19278
places-to-visit-in-tirumala-hariome
Places to Visit in Tirumala in Telugu
Back

1. స్వామిపుష్కరిణి:

Places to Visit in Tirumala in Telugu – ఈ కోనేరు తిరుమల గుడికి ప్రక్కనే ఉంది. భక్తులు గుడిలో ప్రవేశించే ముందుగా పవిత్ర మైన పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తారు. ఇందులో స్నానం చేస్తే శరీరంతో పాటు మనస్సు కూడా పరిశుద్ధ మవుతుంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here