తిరుమలలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు | Places to Visit in Tirumala in Telugu.

0
9540
places-to-visit-in-tirumala-hariome
Places to Visit in Tirumala in Telugu

2. శిలాతోరణం:

భౌగోళిక పరిణామంతో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన శిలాతోరణం, గుడికి ఉత్తరంగా ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉంది.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here