మీ పూజ గదిలో ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి? పూజ గది ఈ దిశ లో ఉండాలి? | Pooja Room Vastu Tips

0
1898
Pooja Room Vastu Tips
Pooja Mandir Vastu Tips

Pooja Room Vastu Tips

1పూజ గది వాస్తు చిట్కాలు

ఇంట్లో దేవుడు గదికి చాలా పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. మనం పూజ గదిని ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉంది అనే దానిపైనే మన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. దేవుడి విగ్రహం పెట్టేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించడం చాలా మంచిది. దేవుడి గదిలో విగ్రహాలు సరైన దిశలో లేకపోతే ఇంట్లో అనేక సమస్యల ప్రారంభం అవుతాయి. దేవుడు గదిని చీకటి ప్రదేశంలో అసలు ఉంచవద్దు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back