సద్భక్తి యొక్క శక్తి | Power of Devotion

0
2698
hindu-sunset_2011431i
సద్భక్తి యొక్క శక్తి | Power of Devotion
Back

1. సద్భక్తి అంటే? | సద్భక్తి యొక్క శక్తి | Power of Devotion

సత్ అంటే మంచిది అని అర్థం. సద్భక్తి అంటే మంచి భక్తి. అదేంటి? మంచి భక్తీ చెడుభక్తీ ఉంటాయా? భక్తి అనేక విధాలుగా వ్యక్త పరచబడ్డట్లే అనేక రకాలుగానూ ఉంటుంది. మన ఉద్దేశ్యం, నిబద్ధత ని బట్టి ఆ భక్తి ఫలిస్తుంది. స్వార్థం కోసం దేవునికి పెట్టే నమస్కారానికీ, భగవంతుని తత్వాన్ని గ్రహించి, మనస్ఫూర్తిగా అహాన్ని ఆయన పాదాలవద్ద విడిచి ఆత్మ సమర్పణ చేసుకోవడానికీ ఎంత తేడా ఉంది? అదే సద్భక్తికీ స్వార్థ పూరితమైన తాత్కాలిక భక్తికీ తేడా. భగవంతుని నిష్కల్మషంగా, నిస్సందేహంగా నమ్మిన ఒక సాధారణ పశువుల కాపరి యొక్క అసాధారణమైన కథ తెలుసుకుందాం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here