ఆయువుని పెంచే ప్రాణ ముద్ర | Prana Mudra Benefits in Telugu

0
15644

 

ఆయువుని పెంచే ప్రాణ ముద్ర
ఆయువుని పెంచే ప్రాణ ముద్ర | Prana Mudra Benefits in Telugu

Prana Mudra Benefits in Telugu

Next

2. ప్రాణముద్ర ఉపయోగాలు

  • పేరుకు తగ్గట్టుగా ప్రాణ ముద్ర ఆయువుని పెంచుతుంది.
  • మానసిక ఒత్తిడులని తగ్గించి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది.
  • ఆత్మ త్యాగం వంటి ప్రమాద కరమైన ఆలోచనలనుంచీ కాపాడి జీవితం పై మక్కువ కలిగిస్తుంది.
  • ఆశావాహ దృక్పథాన్నీ, మేధా శక్తినీ పెంపొందిస్తుంది.
  • కంటి సమస్యల నుండీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here