శమీ పత్రం | Samipatram in Telugu

0
2369
prosopis spicigera
శమీపత్రం

Samipatra

శమీపత్రం

ఇభవక్త్రాయ నమః శమీపత్రం సమర్పయామి

శమీ వృక్షాన్ని తెలుగులో జమ్మిచెటు అంటారు. సంస్కృతంలో శమీ, సక్తుఫల, కేశహరి, లక్ష్మి పవిత్ర, శుభకరీ, శంకరీ అనేవి పర్యాయపదాలు. దీని శాస్త్రీయ నామము (prosopis spicigera).

విజయదశమి (దశహర) అనగానే శమీ వృక్షము దర్శనము చేసుకోవడం మన సంప్రదాయం. “శమీ శమయతే పాపం శమీ శత్రువినాశనం. ఇది తుమ్మజాతి వృక్షము. తుమ్మ చెట్టును పోలి గుండ్రని పొడుగాటి కాయలు కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫలములలోని గుజ్జు పేలపుపిండి (సక్తు) మాదిరిగా రుచిగా ఉంటుంది. దీని కషాయం త్రిదోష జన్యమైన, పూర్వ జన్మ కృతమైన వ్యాధిని శమింపజేసి తద్వారా మరణమనే శత్రువును పారద్రోలుతుంది.

Vinayaka Chaviti Festival Related Posts

గణపతి ఆరాధన ఎలా చేయాలి? | How to Worship lord Ganesh in Telugu?

వినాయకుని పూజ ఏ విధంగా చేస్తే ఎటువంటి దోషం పోతుంది? | Ganesh Pooja for Dosha Nivarana in Telugu

శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పం – Sri Vinayaka Vrata Kalpam

ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ గణపతి ఏ రూపంలో దర్శనమివ్వబోతున్నాడు? విశిష్ఠత ఏమిటో తెలుసా?! Khairatabad Ganesh 2023

శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! వాటి చరిత్ర ఏమిటి?! | Incarnation of Ganesha

గణపతి యొక్క 32 రూపాల్లో మొదటి 16 రూపాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత, విశిష్ఠత & పఠించాల్సిన స్తోత్రాలు ఏమిటి?! | Different Forms of Lord Ganapati

ఈ రాశుల వారిపై వినాయకుని అపారమైన అనుగ్రహం! వీరికి ఏ పనులోనైన విఘ్నాలు ఉండవు!? | Ganesh Chaturthi 2023

ఏ గణేషుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఏం ఫలితం ? లోహం నుంచి మట్టి వరకు ఏ గణపతి విగ్రహాలను ఎలా పూజించాలి?! | Which Lord Ganesh Puja Will Give Which Result?

వినాయక చవితి పూజలో వాడే 21 పుజా పత్రాలు & విశిష్ఠత | Vinayaka Chavithi 21 Patri Names in Telugu

వినాయక చవితి రోజున పొరపాటున చంద్ర దర్శనం జరిగితే ఏం చెయ్యాలి | What Happen If We See Moon on Vinayaka Chaviti in Telugu

సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానం? | Ganesh pooja to Avoid Parenting Problem in Telugu

వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానము? | Ganesh Pooja for Marital Problems in Telugu

వృత్తిలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానము | Vinayaka Pooja for Job Career Problems in Telugu

విధ్యలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయకచవితి చేసే విధానం | Ganesh Pooja for Better Education in Telugu

వినాయకుడు – సింహవాహనుడు – ముద్గల పురాణం

అసలు ఉచ్చిష్టగణపతి ఎవరు? అవతార కథ ఏమిటి?

శివుడు నరికిన వినాయకుడి నిజమైన మనిషి తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా!? | Where is Ganesha’s Severed Human Head?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here