రాహుగ్రహ సమస్యకు పరిహారమార్గం | Rahu Graha Dosha Remedies in Telugu

0
13996
rahu grah
Rahu Graha Dosha Remedies in Telugu

Rahu Graha Dosha Remedies in Telugu

Back

1. రాహువును శాంతింప చేయడానికి పరిహార విధులు.

రాహువుతో సంబంధంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు అమ్మవారి గుడిలో పూజారి ద్వారా సలహా పొంది దుర్గా అనుష్ఠానం చేయడం శ్రేయస్కరం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here