రాముడికంటే రావణుడు గొప్పవాడ? | Ravana Greater Than Lord Rama in Telugu ?

3
16324
రాముడికంటే రావణుడు గొప్పవాడ?
Ravana Greater Than Lord Rama ?

Ravana Greater Than Lord Rama ?

“రావణాసురుడు ఉత్తముడు.

తనచెల్లిని అవమానించినందుకు రామునిభార్యను అపహరించాడు.

సీతను అపహరించినా ఆమెను తాకలేదు.

దూతను చంపకూడదని హనుమంతుని విడిచిపెట్టాడు.

తమ్మడు తననుండి దూరమై వెళ్ళినా సహించాడు.

రాముడు తనభార్యను అనుమానించి, అవమానించి వదిలిపెట్టాడు.” అంటూ రాముడికంటే రావణుడే గొప్పవాడు – అని ఈ మధ్య కొన్నిబృందాలు వ్యాసాలు వ్రాస్తున్నాయి. వీటికి సమాధానం ఏమిటి అని ఒక భక్తుడు బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ గారిని కోరగా వారు ఈ విదముగా సమాధానం ఇచ్చారు”

అర్థంలేని వ్యర్థ ప్రలాపాలు చాలాకాలంనుండి ఉన్నవే. వాటికి సమాధానాలుకూడా ఉన్నాయి. కానీ మనలో చాలామందికి రామాయణ పరిజ్ఞానంలేదు. దానిపై గౌరవంలేదు. కాసింత అవగాహన ఉన్న వాళ్ళుకూడా పై కువిమర్శలకు సమాధానం చెప్పగలరు. ఆ అవగాహన సైతం మన సమాజంలో కొరవడు తున్నందుకు బాధపడాలి.

2. సీతను అపహరించినా ఆమెను ఎందుకు తాకలేదు? విభీషణుడు ఎందుకు దూరమయ్యాడు?

వీరుడు వీరుని వీరత్వంతో ఎదుర్కోవాలి. రాముని పరాక్రమ వైఖరిని తెలిసిన రావణుడు, అతడిని ఎదుర్కొనలేక – మాయో పాయంతో వారిని తప్పించి – కేవలం కామవికారంతో సీతమ్మను అపహరించాడు. ఇందులో వాడి నీచత్వాన్ని ఉత్తమ లక్షణంగా చూసిన పాపజీవుల్ని ఏమనాలి?

అపహరించిన సీతమ్మను బలాత్కరించక పోవడం ఉత్తమ లక్షణమేమీ కాదు. అలా పరస్త్రీని బలాత్కరిస్తే వెంటనే ప్రాణాలు పోతాయన్న శాపం ఉన్న కారణంగా వెనక్కి తగ్గాడు. వాడి అధర్మరీతిని తట్టుకోలేక విభీషణుడు ఐచ్ఛికంగా దూరమయ్యారు.

Promoted Content

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here