లంకాధిపతి రావణుడు కాదు.. మరెవరు? | Was Ravana the king of Lanka in Telugu?

0
7151
Ravanasura
Ravanasura

2. లంకాధిపతి రావణుడు కాదు

(Was Ravana the king of Lanka in Telugu)లంకా నగరానికి అధిపతి రావణాసురుడనే ఇప్పటివరకూ మనం విన్నాం. కానీ నిజానికి లంకా నగరానికి అధిపతి రావణుడు కాదు. మరి లంకాధిపతిగా రావణుడు ఎలా ప్రసిద్ధం అయ్యాడు. అసలు లంకాధిపతి ఎవరు?

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here