అసలు దసరా పండుగను జరుపుకోవడములో గల వాస్తవ ఆంతర్యము ఏమిటి ? | Reasons Behind Celebrating Dasara in Telugu

Reason for Celebrating Dussehra in Telugu Reason for Celebrating Dussehra in Telugu – మన పూర్వీకులు మనకు ఏ సాంప్రదాయాన్ని అందించినా కూడా అందులో ఎంతో అర్ధము, పరమార్ధము ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది. అయితే ఆయా సాంప్రదాయాల గురించి మనకు అవగాహన కల్పించి మనలను తగిన విధముగా ముందుకు నడిపించి దారి చూయించే గురువులు రోజురోజుకూ కనుమరుగవుతున్నారు. అటువంటి విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం హరి ఓం చేస్తుంది. ఇక మనం … Continue reading అసలు దసరా పండుగను జరుపుకోవడములో గల వాస్తవ ఆంతర్యము ఏమిటి ? | Reasons Behind Celebrating Dasara in Telugu