ఆషాఢమాసంలో గోరింటాకు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? | Gorintaku in Ashadamasam in Telugu

0
13248

Back

1. ఆషాఢం గోరింటాకు

ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవడం మన తెలుగువారి సంప్రదాయం. ఆషాఢ మాసం వచ్చిందంటే  అరచేతుల్లో కెంపులు పొదిగినట్లు, మందారం పూసినట్లు మనోహరంగా పరుచుకుంటుంది గోరింటాకు. ఈ సంప్రదాయం వెనుక అద్భుతమైన ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగున్నాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here